Biologiczna oczyszczalnia ścieków

W czerwcu 2007 uruchomiliśmy biologiczną oczyszczalnię ścieków. Likwiduje ona nieczystości z kuchni i umywalni.

Jako wstępny zbiornik wykorzystane zostało dotychczasowe szambo 2-komorowe 2 x 4 m3. Z drugiej komory ścieki przepompowywane są do zbiornika z zagęszczonego polietylenu (poj. 3 m3) z filtrem węglowym. A stąd do studzienki rozdzielająco-napowietrzającej, gdzie rozchodzą się w 3 rurach drenarskich o średnicy 110 mm, po 50 m. długości każda.

Do instalacji raz do roku wpuszczane są specjalne bakterie, które namnażają się i niwelują zanieczyszczenia. Dzięki temu w rezultacie poprzez rury drenażowe odprowadzana jest do gruntu czysta woda.