HAL 2012

W tym roku Kaplin oblegało aż 6 obozów, z czego tylko 2 były organizowane przez środowiska naszego Hufca. Pozostałe obozy to goście przyjezdni.

Jako pierwsi, bo już w czerwcu, odwiedzili nas uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Gorzowa Wlkp. To kolejny już obóz klas wojskowych na zakończenie roku szkolnego.

W lipcu przez 3 tygodnie na bazie rezydował I i VI szczep naszego hufca, goszcząc również obóz Szczepu Nr 16 Royal Rangers Polska

Na przełomie lipca/sierpnia bazę wziął w posiadanie II szczep z Wildy, goszcząc u siebie harcerzy z 197 Szczepu „Empireum” Hufca Warszawa-Wola.

Końcówkę sezonu w Kaplinie, czyli 2 poł. sierpnia zamykał obóz X Szczepu Hufca Poznań-Nowe Miasto.

Mamy nadzieję, że gościom się podobało, zapraszamy ponownie!