Konkurs na logo rozstrzygnięty

Konkurs na LOGO KAPLINA dobiegł końca.

Do konkursu przystąpiło 5 osób nadsyłając łącznie 8 projektów.

3 sierpnia zebrało się jury w składzie:

 • pwd. Anna Kubiak
 • hm. Andrzej Dyderski
 • pwd. Łukasz Dorna

i kompleksowo oceniło nadesłane projekty.

Prace były oceniane pod względem nie tyle plastycznym, co uzyskania efektu końcowego czyli LOGO.
Po burzliwych debatach wyłoniły się 3 miejsca:

 • I miejsce – Magdalena Nowak, 33 PDHw
 • II miejsce – Monika Fabiś, 74 PDH
 • III miejsce – Marta Leśniewska, 34 PDH

W konkursie wzięły udział również:

 • Agnieszka Barwicka, 8 PDH
 • Natalia Górczyńska, 8 PDH

Wygranym gratulujemy i zapraszamy do komendy hufca po 16-stym sierpnia po odbiór nagród.

A nagrody to:

 • I miejsce – apteczka osobista Jany Sport, firmowa ZHP-owa smycz na klucze i równie firmowy ołówek
 • II miejsce – wojskowy niezbędnik, firmowa ZHP-owa smycz na klucze i równie firmowy ołówek
 • III miejsce – firmowa ZHP-owa smycz na klucze i równie firmowy ołówek
 • IV i V miejsce – firmowy ZHP-owy ołówek

Uwaga: Zwycięski projekt nie zostaje jeszcze oficjalnym logiem Kaplina. Zgodnie z regulaminem konkursu może jednak posłużyć do stworzenia właściwego logo bazy.