Rajd samochodowy

29 czerwca 2012 r. odbył się turystyczny rajd samochodowy. Rajd rozpoczął się w Poznaniu, na parkingu hipermarketu Lidl przy ul. Fabrycznej. Metą rajdu była baza obozowa hufca w Kaplinie.

W pierwszej edycji rajdu wzięło udział 5 osób podzielonych na załogi 2 samochodów. Mimo niedużej frekwencji nie przeszkodziło to uczestnikom w dobrej zabawie i sportowej rywalizacji.