Spotkanie Pokoleń

Z okazji 100-lecia harcerstwa na Wildzie, 13 lipca w bazie obozowej hufca w Kaplinie, odbyło się „Spotkanie Pokoleń”. Do udziału w tym wydarzeniu zaprosiliśmy wszystkich chętnych – zarówno byłą jak i obecną kadrę oraz drużyny hufca.

Program spotkania przewidywał: przyjazd do Kaplina; zwiedzanie bazy, indywidualne spotkania, kawiarenkę; obiad; Mszę Św., ognisko pokoleń; kolację.

Na spotkanie w Kaplinie przybyło 161 osób, ponadto na obozie było w tym czasie 280 zuchów, harcerek i harcerzy oraz instruktorów z 19 drużyn hufca. Wszyscy wspólnie wzięli udział w ognisku pokoleń.

Podczas ogniska oprócz śpiewów piosenek i zabaw, zarówno tych dawnych jak i obecnych następowały chwile uroczyste:

  • Przewodniczący Rady Chorągwi hm. Grzegorz Olejniczak odczytał List Gratulacyjny Komendanta Chorągwi;
  • Dh Katarzynie Kruk został wręczony stopień harcmistrzyni;
  • Srebrne Honorowe Odznaki Przyjaciół Harcerstwa otrzymali: Prezes Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pani Ewa Parzych, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Pan Marek Kordus oraz dh Artur Gajewy;
  •  List Pochwalny Naczelniczki ZHP dla wyróżniających się drużynowych otrzymały: pwd Zofia Barwicka i pwd. Weronika Boińska.

Dziękujemy wszystkim za wspólne świętowanie Jubileuszu i zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz filmów.

Pełna relacja z wydarzenia: